Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča sklopila je dana 10.08. 2022. godine s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti Europske unije za operaciju JVP Ploče : Izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12. 2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji, referentni broj: FSEU.2022. MUP.288, Klasa:018-08/22-08/2, Urbroj: 511-01-135-22-808.

Ministarstvo unutarnjih poslova tijelo je za provedbu financijskog doprinosa, a JVP Ploče je korisnik bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.
Svrha ugovora je dodjela bespovratnih financijskih sredstava korisniku s ciljem provedbe operacije pod nazivom: ”JVP Ploče: izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12. 2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ukupna vrijednost operacije određena je u iznosu od 278.213,38 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova, a razdoblje provedbe operacije i prihvatljivosti troškova je od 28. prosinca 2020. godine do 15. svibnja 2023. godine.

Aktivnost operacije su nabava vatrogasne opreme, alata za spašavanje, električnog alata i radio veza oštećene na vatrogasnim intervencijama iza 28.12. 2020. godine s troškom u iznosu od 106.463,38 kn te nabava osobne zaštitne opreme koja je oštećena na vatrogasnim intervencijama iza 28.12. 2020. godine s troškom u iznosu od 171.750,00 kn.

Naime, JVP Ploče obavljala je intervencije na otklanjanju štetnih posljedica uzrokovanih razornim potresom u Gradu Petrinji neprekidno od 29. prosinca 2020. godine do 9. siječnja 2021. godine s ukupno 10 vatrogasaca koristeći navalno -tehničko vozilo, zapovjedno vozilo i raznu potrebnu opremu.

Obzirom na ostvareno pravo, JVP Ploče je u ožujku 2022. godine podnijela projektni prijedlog i prijavila se na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ” Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko -zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)” koji je objavio MUP- RH.

Podneseni projektni prijedlog udovoljio je svim uvjetima propisanih pozivom te je prihvaćen i odabran za financiranje.