Realizirana nabava vatrogasne opreme nabavljene putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča je 16.ožujka 2023. godine realizirala nabavu vatrogasne opreme nabavljene putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP).

 

Putem Poziva nabavljena je vatrogasna oprema kojom će se zamijeniti uništena oprema prilikom uklanjanja posljedica od potresa, ukupne vrijednosti 36.925,26 eura, a koja će služiti vatrogascima na sljedećim požarnim i tehničkim intervencijama.

 

Natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče (1 izvršitelj – m/ž)

Raspisuje se natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče.

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu: da ima hrvatsko državljanstvo, da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 110/97, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), – da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove.

Više o natječaju saznajte na poveznici.

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”, broj:68/2-20, od 30. prosinca 2020. godine, sukladno s člankom 10. Pravilnika o radu Javne ustanove “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”, broj:61/5-15, od 12. studenog 2015. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča raspisuje javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju saznajte na linku.

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava u iznosu od 278.213,38 kuna za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti Europske unije

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča sklopila je dana 10.08. 2022. godine s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti Europske unije za operaciju JVP Ploče : Izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12. 2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji, referentni broj: FSEU.2022. MUP.288, Klasa:018-08/22-08/2, Urbroj: 511-01-135-22-808.

Ministarstvo unutarnjih poslova tijelo je za provedbu financijskog doprinosa, a JVP Ploče je korisnik bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.
Svrha ugovora je dodjela bespovratnih financijskih sredstava korisniku s ciljem provedbe operacije pod nazivom: ”JVP Ploče: izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12. 2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ukupna vrijednost operacije određena je u iznosu od 278.213,38 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova, a razdoblje provedbe operacije i prihvatljivosti troškova je od 28. prosinca 2020. godine do 15. svibnja 2023. godine.

Aktivnost operacije su nabava vatrogasne opreme, alata za spašavanje, električnog alata i radio veza oštećene na vatrogasnim intervencijama iza 28.12. 2020. godine s troškom u iznosu od 106.463,38 kn te nabava osobne zaštitne opreme koja je oštećena na vatrogasnim intervencijama iza 28.12. 2020. godine s troškom u iznosu od 171.750,00 kn.

Naime, JVP Ploče obavljala je intervencije na otklanjanju štetnih posljedica uzrokovanih razornim potresom u Gradu Petrinji neprekidno od 29. prosinca 2020. godine do 9. siječnja 2021. godine s ukupno 10 vatrogasaca koristeći navalno -tehničko vozilo, zapovjedno vozilo i raznu potrebnu opremu.

Obzirom na ostvareno pravo, JVP Ploče je u ožujku 2022. godine podnijela projektni prijedlog i prijavila se na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ” Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko -zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)” koji je objavio MUP- RH.

Podneseni projektni prijedlog udovoljio je svim uvjetima propisanih pozivom te je prihvaćen i odabran za financiranje.

JVP Ploče u prvoj akciji s teleskopskom autoplatformom

Pripadnici JVP Ploče jutros su uz upotrebu teleskopske autoplatforme uklonili dio oštećene fasade na neboderu u ulici Vladimira Nazora broj 51.

Već duže vrijeme dijelovi fasade bi se pod vremenskim utjecajima odvajali od objekta i padali na ulicu te izravno ugrožavali živote građana i pričinjavali štetu na imovini.

Ova akcija je posebna za JVP Ploče jer se po prvi put u gradu upotrebljavala novonabavljena teleskopska platforma, a pripadnici postrojbe su tom prilikom građanima demonstrirali mogućnosti vozila i uvježbanost.

JVP Grada Ploča preuzela novo vatrogasno vozilo

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča preuzela je novu autocisternu na svečanoj primopredaji vatrogasnih vozila nabavljenih u okviru projekta ”Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” održanoj u utorak 16. veljače 2021. godine u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Vozilo je preuzeto na temelju Sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vatrogasne zajednice i JVP Ploče kao krajnjeg korisnika.

Svečanoj primopredaji prisustvovali su dr. sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova, ravnatelj Uprave za programe i projekte EU Marko Markić u ime ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislava Ćorića , Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Valentin Dujmović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, predstavnici proizvođača vozila te predstavnici vatrogasnih postrojbi kojima su predana vozila.
Projekt ”Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” je realiziran u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova se financira 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njegov je cilj povećanje spremnosti, funkcionalnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Ukupna ugovorena vrijednost nabave je 204.928.435,00 kuna bez PDV-a, odnosno 256.160.543,75 kuna s PDV-om.

Preuzeta autocisterna je tip vatrogasnog vozila za gašenje požara sa spremnikom vode i opremom za tehničke intervencije. Namijenjena je za gašenje požara u urbanim i ruralnim područjima, transport veće količine vode te za obavljanje manjih tehničkih intervencija. Vatrogasna nadogradnja izrađena je na kamionskom podvozju VOLVO FL 280 4×4. Gašenje požara s vozilom je omogućeno vodom, pjenom te uređajima za gašenje prahom i CO2. Kombinirana centrifugalna pumpa ostvaruje protok na srednjem tlaku 3500 l/min pri 10 bar i na visokom tlaku 400 l/min pri 40 bar. Spremnik vode izrađen od stakloplastike volumena je 6400 l, a količina pjenila u kanisterima iznosi 120 l. Vozilo je opremljeno agregatom za struju, motornom pilom, vitlom za brzu navalu s električnim namatanjem, vinčom za izvlačenje 6,57 tona, izolacijskim dišnim aparatima, dimovukom, membranskom pumpom, ljestvama, krovnim reflektorom na daljinsko upravljanje i ostalim raznim alatima i opremom.

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča ima obvezu redovnog održavanja, servisiranja, registracije i osiguranja vozila, a temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika dužna je odazvati se na intervenciju u bilo koji dio Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i vozilom, sukladno potrebama izvanrednih događaja.

”Raspolaganje s ovim modernim vozilom za JVP Ploče predstavlja znatno povećanje operativne sposobnosti i realizaciju planiranog razvoja postrojbe, posebno kada se uzme u obzir da smo do sada upotrebljavali autocisternu staru 35 godina podložnu učestalim kvarovima.

Osim upotrebe u vatrogasne svrhe, autocisternom redovno obavljamo prijevoz vode za domaćinstva koja nemaju mogućnost priključka na vodovodnu mrežu.

U ime djelatnika JVP Ploče, zahvaljujem se svima uključenima u ovaj projekt modernizacije voznog parka i u našoj postrojbi koja je uvijek spremna intervenirati i pomoći ugroženim građanima, ne samo na području Grada Ploča već i bilo kojem dijelu Republike Hrvatske. ” -izjavio je Eduard Barbir, zapovjednik JVP Ploče

JVP Ploče nabavila vatrogasno vozilo za spašavanje s visina i gašenje

Javna vatrogasna postrojba Ploče nabavila je polovno vatrogasno vozilo za spašavanje s visina i gašenje.

Obveza JVP Ploče za raspolaganjem ove vrste vatrogasnog vozila propisana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, a nalaže se Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ploča i Planom zaštite od požara Grada Ploča zbog postojećih 11 katnih nebodera u gradu koji zbog visine koja prelazi 22 metra spadaju u kategoriju visokih objekata.

Vozilo je namijenjeno za intervencije na visokim objektima, prvenstveno za spašavanje ljudi i imovine te gašenje požara, a obzirom na izvedbu i radne karakteristike primjenjivo je i za sve ostale vrste intervencija.

Na troosovinskom podvozju marke ”Iveco”, vozilo je 2001. godine proizvela njemačka tvornica ”Magirus” koja je specijalizirana za proizvodnju svih vrsta vatrogasnih vozila. Dosadašnjom upotrebom vozilo ima prevaljenih 18500 km i odrađenih 1300 radnih sati te se nalazi u izuzetno očuvanom stanju.

Izvedba vozila je hidraulična teleskopska platforma s paralelnim ljestvenikom, dosega radne visine do 34 metra. Teleskopski stup sa paralelnim ljestvenikom sastavljen je iz više teleskopskih elemenata i jednog teleskopskog nosača odnosno zglobne ruke na vrhu koje se nalazi radna platforma površine 2m2 s ukupnim opterećenjem mase do 400 kg i mogućnošću rotacije 45o na obje strane. Unutar radne platforme nalazi se bacač vode za puni ili raspršeni mlaz volumnog protoka 1600-3800 l/min i jedan ”B” tlačni izlaz, a samozaštita je izvedena sustavom vodene magle. Konstrukcija radne platforme ima elektroizolaciju do 1000 V. Platformom se upravlja pomoću elektro-hidrauličkog servosustava. Na bočno ugrađenom ljestveniku može se istovremeno nalaziti 8 osoba čime je omogućeno spašavanje, odnosno evakuacija, većeg broja ugroženih osoba. Glavni upravljački pult nalazi na okretnom postolju, a drugi identični u samoj radnoj platformi. Posebni pogonski parametri kontroliraju se na displeju. Platforma se može rotirati za 360 stupnjeva.

Vozilo je nabavljeno u postupku javne nabave, a plaćeno je 340.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno u ukupnom iznosi od 425.000,00 kuna.

”Dolazak visinskog vozila u našu postrojbu jedan je od posebnih dana u povijesti JVP Ploče, obzirom da je to prvo vozilo ove vrste u Gradu Pločama od postojanja organiziranog vatrogastva na području grada.

Izuzetno smo ponosni na nabavu ovog vozila koje predstavlja i potvrđuje uzlaznu putanju razvoja JVP Ploče s ciljem povećanja intervencijske sposobnosti postrojbe.
JVP Ploče sada je po opremljenosti stala u bok sa svim razvijenim postrojbama iste vrste.

S upotrebom ovog vozila znatno je povećana razina sigurnosti građana Grada Ploča i njihove imovine u smislu zaštite od požara, posebno onih koji stanuju u visokim objektima, ali i samih vatrogasaca. Spašavanje, odnosno evakuacija ugroženih građana na visokim objektima bez upotrebe ovakvog vozila bila bi vrlo složena i slabo učinkovita.

Pri obavljanju intervencija gašenja požara na visokim objektima, JVP Ploče je do sada imala mogućnost taktičkog djelovanja samo unutrašnjom navalom ( ulaskom kroz objekt do žarišta požara) , a s upotrebom ovog vozila otvorena je mogućnost i taktičkog djelovanja vanjskom navalom ( gašenjem kroz vanjske otvore objekta ) ili kombiniranom navalom.

Prilikom preuzimanja vozila, šest djelatnika JVP Ploče prošlo je dvodnevnu obuku kod prodavatelja, u DVD-u Stružec, sa kolegom Mariom Čehulićem koji je djelatnike uspješno osposobio rukovati vozilom. Već sada se u postrojbi intezivno izvode praktične vježbe s ovim vozilom, a planirane su i u narednom periodu kako bi se postigla još veća vještina i brzina u radu.

Nabava ovog vozila značajna je ne samo za vatrogastvo na području Grada Ploča nego i za područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije pa i cijele Republike Hrvatske, čemu svjedoče nedavne aktivnosti vatrogasaca na otklanjanju posljedica razornog potresa na području Sisačko –moslovačke županije gdje su najsloženije intervencije odrađene upravo sa ovakvom vrstom vozila.
U ime djelatnika JVP Ploče, zahvaljujem se svima koji su sudjelovali i pridonijeli u nabavi ovog vozila!” – izjavio je zapovjednik JVP Ploče, Eduard Barbir,dipl.ing.

Objavljen Javni natječaj za zapošljavanje 3 izvršitelja (m/ž) na radno mjesto ”Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila” na neodređeno vrijeme

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča objavljuje dana 10. ožujka 2020. godine Javni natječaj za zapošljavanje 3 izvršitelja (m/ž) na radno mjesto ”Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila” na neodređeno vrijeme.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova ”Vatrogasna postrojba Grada Ploča”, Primorska cesta 2, 20340 Ploče, s naznakom ” Za natječaj – vatrogasac vozač ”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Obavijest o postupanju prilikom spaljivanja biljnog otpada i loženja vatre na otvorenom prostoru

Provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija na području Grada Ploča, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom , Vatrogasnom zajednicom  Dubrovačko-neretvanske županije i Vatrogasnom zajednicom Grada Ploča  u akciji  ”Spriječimo požare ”, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  GRADA PLOČA upućuje  građanima  na području Grada Ploča

  OBAVIJEST

O POSTUPANJU  PRILIKOM  SPALJIVANJA BILJNOG OTPADA I  LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

 Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada na području Grada Ploča  bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora  odnosno povećan  broj vatrogasnih intervencija.

Preporučujemo da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira, a ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je pridržavati se  Odluke o mjerama zaštite šuma na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Na području Grada Ploča dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada odnosno paljenje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja  isključivo uz prethodnu prijavu i odobrenje  JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA PLOČA.

 Fizičke ili pravne osobe podnose prijavu  paljenja  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ploča pozivom na telefonski  broj 020/ 678- 608 ili na vatrogasni broj 193 ako se poziva sa fiksnog broja, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112,  prilikom čega su dužni dati sljedeće podatke:

  • osobne podatke (ime, prezime, adresa prebivališta podnositelja zahtjeva),
  • naziv površinu zemljišta na kojem će se ložiti vatra, te udaljenost mjesta loženja od najbliže šume,
  • vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Nakon odobrenja  Javne  vatrogasne postrojbe Grada Ploča,  prije paljenja i tijekom loženja   potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere i to:

  • vatru ne paliti za vjetrovita vremena ,
  • ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja,
  • prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara,
  • tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
  • osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara,
  • osigurati priručna sredstva za gašenje (voda, lopate, grablje i sl.),
  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

Apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad.

Bitno je naglasiti kako je zabranjeno paliti gume, plastiku i sličan otpad.

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati, ostatke vatre u potpunosti ugasiti i o tome izvijestiti davatelja odobrenja.

 Kaznene odredbe

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Podsjećamo da se u Hrvatskoj svakoga dana dogodi tridesetak požara, a neoprezno spaljivanje nanosi dugoročnu ekološku štetu tlu i okolišu.

U slučaju  uočavanja požara odmah nazovite VATROGASCE na telefonski broj 193 ili  CENTAR za sve vrste hitnih situacija na telefonski broj 112 ili POLICIJU na telefonski broj 192.

 

Zapovjednik

Eduard Barbir. dipl.ing.

 

v.r.