Objavljen Javni natječaj za zapošljavanje 3 izvršitelja (m/ž) na radno mjesto ”Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila” na neodređeno vrijeme

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča objavljuje dana 10. ožujka 2020. godine Javni natječaj za zapošljavanje 3 izvršitelja (m/ž) na radno mjesto ”Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila” na neodređeno vrijeme.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova ”Vatrogasna postrojba Grada Ploča”, Primorska cesta 2, 20340 Ploče, s naznakom ” Za natječaj – vatrogasac vozač ”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Obavijest o postupanju prilikom spaljivanja biljnog otpada i loženja vatre na otvorenom prostoru

Provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija na području Grada Ploča, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom , Vatrogasnom zajednicom  Dubrovačko-neretvanske županije i Vatrogasnom zajednicom Grada Ploča  u akciji  ”Spriječimo požare ”, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  GRADA PLOČA upućuje  građanima  na području Grada Ploča

  OBAVIJEST

O POSTUPANJU  PRILIKOM  SPALJIVANJA BILJNOG OTPADA I  LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

 Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada na području Grada Ploča  bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora  odnosno povećan  broj vatrogasnih intervencija.

Preporučujemo da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira, a ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je pridržavati se  Odluke o mjerama zaštite šuma na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Na području Grada Ploča dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada odnosno paljenje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja  isključivo uz prethodnu prijavu i odobrenje  JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA PLOČA.

 Fizičke ili pravne osobe podnose prijavu  paljenja  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ploča pozivom na telefonski  broj 020/ 678- 608 ili na vatrogasni broj 193 ako se poziva sa fiksnog broja, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112,  prilikom čega su dužni dati sljedeće podatke:

  • osobne podatke (ime, prezime, adresa prebivališta podnositelja zahtjeva),
  • naziv površinu zemljišta na kojem će se ložiti vatra, te udaljenost mjesta loženja od najbliže šume,
  • vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Nakon odobrenja  Javne  vatrogasne postrojbe Grada Ploča,  prije paljenja i tijekom loženja   potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere i to:

  • vatru ne paliti za vjetrovita vremena ,
  • ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja,
  • prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara,
  • tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
  • osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara,
  • osigurati priručna sredstva za gašenje (voda, lopate, grablje i sl.),
  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

Apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad.

Bitno je naglasiti kako je zabranjeno paliti gume, plastiku i sličan otpad.

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati, ostatke vatre u potpunosti ugasiti i o tome izvijestiti davatelja odobrenja.

 Kaznene odredbe

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Podsjećamo da se u Hrvatskoj svakoga dana dogodi tridesetak požara, a neoprezno spaljivanje nanosi dugoročnu ekološku štetu tlu i okolišu.

U slučaju  uočavanja požara odmah nazovite VATROGASCE na telefonski broj 193 ili  CENTAR za sve vrste hitnih situacija na telefonski broj 112 ili POLICIJU na telefonski broj 192.

 

Zapovjednik

Eduard Barbir. dipl.ing.

 

v.r.

 

Sudjelovanje JVP Ploče na gašenju velikog šumskog požara u Kuli Norinskoj

Dana 25.09. 2018. godine, utorak, u 12:56 sati zaprimljena je zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika o obvezi sudjelovanja JVP Ploče na gašenju velikog požara otvorenog prostora koji je to jutro izbio na poluotoku Pelješcu u mjesto Mokalo pored Orebića .

Žurno su obavljene sve dodatne pripreme, opremanje i pozvani pričuvi vatrogasci, te se s navalnim i zapovjednim vozilom sa 7 vatrogasaca spremalo ukrcati na trajekt koji je trebao isploviti iz Ploča u 15:15 sati prema Trpnju, zajedno s vozilima ostalih vatrogasnih postrojbi iz područja doline Neretve.

U 14:26 sati zaprimljena je dojava županijskog vatrogasnog zapovjednika o izbijanju velikog šumskog požara u Kuli Norinskoj na brdu Mala Rujnica lokalitet Bagalovići te zapovijed da se sve vatrogasne snage iz Doline neretve, a tako i JVP Ploče preusmjeravaju i upućuju na gašenje tog požara.

U 14: 27 na intervenciju je krenulo zapovjedno i navalno vozilo sa 7 vatrogasaca i po dolasku na mjesto požara na zapadnoj strani brda Mala Rujnica započeli sa gašenjem požara i zaštitom već ugroženih objekata.

JVP Ploče bila je tada jedina postrojba koja je gasila požar sa zapadne strane jer je stigla iz pravca Modro Oko-Desne , a druge postrojbe su djelovale sa istočne strane štiteći crkvu i groblje na Bagalovićima. Cesta između se nalazila unutar vatrene buktinje i nije bila prohodna.

Zbog brzine širenja i inteziteta požara uzrokovana jakim vjetrom iza 16:00 sati na intervenciju pristižu još dva vozila JVP Ploče (autocisterna i šumsko vozilo) s 4 vatrogasca koji se raspoređuju na sektor u kojem je prijetilo prelaskom požara preko prometnice, a to bi značilo i širenje požara u pravcu mjesta Komin.

JVP Ploče je zajedno sa sezonskim vatrogascima VZ Grada Ploča aktivno sudjelovala na požaru u Kuli Norinskoj:

Lokalitet Bagalovići

– dana 25.09, utorak i u noći 25./26. 09. utorak/ srijeda, sa 11 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila (zapovjedno, navalno, autocisterna, šumsko),

– 26.09.2018., srijeda sa 6 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila (zapovjedno, autocisterna, šumsko),

– 26./27. 09. 2018. srijeda/četvrtak sa 5 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila (autocisterna, šumsko).

Lokalitet Momići

– 27.09. 2018. četvrtak sa 7 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila (zapovjedno, autocisterna, šumsko),

– 27/28 .09., četvrtak/petak, sa 5 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila (autocisterna, šumsko).

Danas 28.09., petak (danas) sudjeluje sa 5 vatrogasaca i 2 vozila vatrogasna vozila (autocisterna, šumsko).

Kroz cijelo vrijeme interveniranja, u postrojbi su se nalazile pričuvne smjene.

– Izuzetno sam zadovoljan sa dečkima koji su sudjelovali u gašenju, svi možemo biti ponosni na angažmanu i izvršavanju postavljenih zadataka koji su bili ispred njih – izjavio je zapovjednik JVP-a Ploče, Eduard Barbir.

Posjet učenika drugih razreda JVP Grada Ploča

Učenici drugih razreda Osnovne škole Vladimir Nazor iz Ploča s učiteljicom Verom Cvitanović i učiteljem Zoranom Lončarom posjetili su, 23. svibnja 2018. godine, vatrogasce u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ploča.
Posjet je realiziran u svrhu promicanja vatrogasne djelatnosti i edukacije djece u poduzimanju preventivnih mjera iz područja zaštite od požara kroz tradicionalnu manifestaciju pod nazivom ”Mjesec zaštite od požara” koja se provodi tijekom mjeseca svibnja.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ploče održao je učenicima kratko predavanje o vatrogasnoj djelatnosti, nastanku požara i postupku u slučaju požara ili drugog izvanrednog događaja s posebnim naglaskom na dojavu vatrogascima na telefonski broj ”193” ili na jedinstveni telefonski broj za hitne službe ”112”.
Nakon predavanja, učenici su pristupili na poligon za vježbe gdje su gledali vatrogasce u izvođenju pokazne visinske vježbe s ljestvama i penjačkim užem, a zatim vježbu gašenja požara zapaljive tekućine s pjenom.

Tijekom daljnjeg druženja, vatrogasci su okupljenim učenicima strpljivo odgovarali na postavljena pitanja i prezentirali im vatrogasna vozila te mogućnosti i načine korištenja svoje vatrogasne opreme, sprava i uređaja. Učenici su potom razgledali prostorije vatrogasnog doma gdje su im vatrogasci prezentirali tijek od zaprimanja dojave u vatrogasnom dežurstvu, alarmiranje, opremanje vatrogasaca i izlazak vatrogasnim vozilom.

Cijeli posjet neizbježno je zabilježen fotografiranjem učenika s vatrogascima.
Na kraju posjeta, vatrogasci su poklonili učenicima vatrogasne bojanke, a za njihove roditelje poslali edukativnu brošuru o postupanju u slučaju požara.

Vesela i oduševljenja lica djece bila su vatrogascima najveća nagrada za uloženi trud.

Obavijest o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru

Provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i ekslpozija na području Grada Ploča, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko – neretvanske županije, u akciji “Spriječimo požare zajedno” JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLOČE upućuje građanima na području Grada Ploča Obavijest o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru.

Na području Grada Ploča i cjelokupne Dubrovačko – neretvanske županije zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada.