Dežurstvo

Telefon za žurne intervencije
194
Jedinstveni telefon za hitne slučajeve
112
Dežurni telefon JVP Ploče
020/678 608
Dežurni mobitel JVP Ploče
091/212 2154

Zapovjednik JVP Ploče

Telefon/fax
020/676 350
Mobitel
091/531 1291
E-mail
[email protected]

Računovodstvo

Telefon/fax
020/676 350
E-mail
[email protected]

Kontakt obrazac