Dežurstvo

Telefon za žurne intervencije
193
Jedinstveni telefon za hitne slučajeve
112
Dežurni telefon JVP Ploče
020/678 608
Dežurni mobitel JVP Ploče
091/212 2154

Zapovjednik JVP Ploče

Telefon/fax
020/676 350
Mobitel
099/402 2020
E-mail
zapovjednik@jvp-ploce.hr

Računovodstvo

Telefon/fax
020/676 350
E-mail
racunovodstvo@jvp-ploce.hr

Kontakt obrazac