Provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija na području Grada Ploča, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom , Vatrogasnom zajednicom  Dubrovačko-neretvanske županije i Vatrogasnom zajednicom Grada Ploča  u akciji  ”Spriječimo požare ”, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  GRADA PLOČA upućuje  građanima  na području Grada Ploča

  OBAVIJEST

O POSTUPANJU  PRILIKOM  SPALJIVANJA BILJNOG OTPADA I  LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

 Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada na području Grada Ploča  bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora  odnosno povećan  broj vatrogasnih intervencija.

Preporučujemo da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira, a ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je pridržavati se  Odluke o mjerama zaštite šuma na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Na području Grada Ploča dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada odnosno paljenje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja  isključivo uz prethodnu prijavu i odobrenje  JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA PLOČA.

 Fizičke ili pravne osobe podnose prijavu  paljenja  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ploča pozivom na telefonski  broj 020/ 678- 608 ili na vatrogasni broj 193 ako se poziva sa fiksnog broja, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112,  prilikom čega su dužni dati sljedeće podatke:

  • osobne podatke (ime, prezime, adresa prebivališta podnositelja zahtjeva),
  • naziv površinu zemljišta na kojem će se ložiti vatra, te udaljenost mjesta loženja od najbliže šume,
  • vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Nakon odobrenja  Javne  vatrogasne postrojbe Grada Ploča,  prije paljenja i tijekom loženja   potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere i to:

  • vatru ne paliti za vjetrovita vremena ,
  • ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja,
  • prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara,
  • tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
  • osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara,
  • osigurati priručna sredstva za gašenje (voda, lopate, grablje i sl.),
  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

Apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad.

Bitno je naglasiti kako je zabranjeno paliti gume, plastiku i sličan otpad.

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati, ostatke vatre u potpunosti ugasiti i o tome izvijestiti davatelja odobrenja.

 Kaznene odredbe

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Podsjećamo da se u Hrvatskoj svakoga dana dogodi tridesetak požara, a neoprezno spaljivanje nanosi dugoročnu ekološku štetu tlu i okolišu.

U slučaju  uočavanja požara odmah nazovite VATROGASCE na telefonski broj 193 ili  CENTAR za sve vrste hitnih situacija na telefonski broj 112 ili POLICIJU na telefonski broj 192.

 

Zapovjednik

Eduard Barbir. dipl.ing.

 

v.r.