Javna vatrogasna postrojba Ploče nabavila je polovno vatrogasno vozilo za spašavanje s visina i gašenje.

Obveza JVP Ploče za raspolaganjem ove vrste vatrogasnog vozila propisana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, a nalaže se Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ploča i Planom zaštite od požara Grada Ploča zbog postojećih 11 katnih nebodera u gradu koji zbog visine koja prelazi 22 metra spadaju u kategoriju visokih objekata.

Vozilo je namijenjeno za intervencije na visokim objektima, prvenstveno za spašavanje ljudi i imovine te gašenje požara, a obzirom na izvedbu i radne karakteristike primjenjivo je i za sve ostale vrste intervencija.

Na troosovinskom podvozju marke ”Iveco”, vozilo je 2001. godine proizvela njemačka tvornica ”Magirus” koja je specijalizirana za proizvodnju svih vrsta vatrogasnih vozila. Dosadašnjom upotrebom vozilo ima prevaljenih 18500 km i odrađenih 1300 radnih sati te se nalazi u izuzetno očuvanom stanju.

Izvedba vozila je hidraulična teleskopska platforma s paralelnim ljestvenikom, dosega radne visine do 34 metra. Teleskopski stup sa paralelnim ljestvenikom sastavljen je iz više teleskopskih elemenata i jednog teleskopskog nosača odnosno zglobne ruke na vrhu koje se nalazi radna platforma površine 2m2 s ukupnim opterećenjem mase do 400 kg i mogućnošću rotacije 45o na obje strane. Unutar radne platforme nalazi se bacač vode za puni ili raspršeni mlaz volumnog protoka 1600-3800 l/min i jedan ”B” tlačni izlaz, a samozaštita je izvedena sustavom vodene magle. Konstrukcija radne platforme ima elektroizolaciju do 1000 V. Platformom se upravlja pomoću elektro-hidrauličkog servosustava. Na bočno ugrađenom ljestveniku može se istovremeno nalaziti 8 osoba čime je omogućeno spašavanje, odnosno evakuacija, većeg broja ugroženih osoba. Glavni upravljački pult nalazi na okretnom postolju, a drugi identični u samoj radnoj platformi. Posebni pogonski parametri kontroliraju se na displeju. Platforma se može rotirati za 360 stupnjeva.

Vozilo je nabavljeno u postupku javne nabave, a plaćeno je 340.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno u ukupnom iznosi od 425.000,00 kuna.

”Dolazak visinskog vozila u našu postrojbu jedan je od posebnih dana u povijesti JVP Ploče, obzirom da je to prvo vozilo ove vrste u Gradu Pločama od postojanja organiziranog vatrogastva na području grada.

Izuzetno smo ponosni na nabavu ovog vozila koje predstavlja i potvrđuje uzlaznu putanju razvoja JVP Ploče s ciljem povećanja intervencijske sposobnosti postrojbe.
JVP Ploče sada je po opremljenosti stala u bok sa svim razvijenim postrojbama iste vrste.

S upotrebom ovog vozila znatno je povećana razina sigurnosti građana Grada Ploča i njihove imovine u smislu zaštite od požara, posebno onih koji stanuju u visokim objektima, ali i samih vatrogasaca. Spašavanje, odnosno evakuacija ugroženih građana na visokim objektima bez upotrebe ovakvog vozila bila bi vrlo složena i slabo učinkovita.

Pri obavljanju intervencija gašenja požara na visokim objektima, JVP Ploče je do sada imala mogućnost taktičkog djelovanja samo unutrašnjom navalom ( ulaskom kroz objekt do žarišta požara) , a s upotrebom ovog vozila otvorena je mogućnost i taktičkog djelovanja vanjskom navalom ( gašenjem kroz vanjske otvore objekta ) ili kombiniranom navalom.

Prilikom preuzimanja vozila, šest djelatnika JVP Ploče prošlo je dvodnevnu obuku kod prodavatelja, u DVD-u Stružec, sa kolegom Mariom Čehulićem koji je djelatnike uspješno osposobio rukovati vozilom. Već sada se u postrojbi intezivno izvode praktične vježbe s ovim vozilom, a planirane su i u narednom periodu kako bi se postigla još veća vještina i brzina u radu.

Nabava ovog vozila značajna je ne samo za vatrogastvo na području Grada Ploča nego i za područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije pa i cijele Republike Hrvatske, čemu svjedoče nedavne aktivnosti vatrogasaca na otklanjanju posljedica razornog potresa na području Sisačko –moslovačke županije gdje su najsloženije intervencije odrađene upravo sa ovakvom vrstom vozila.
U ime djelatnika JVP Ploče, zahvaljujem se svima koji su sudjelovali i pridonijeli u nabavi ovog vozila!” – izjavio je zapovjednik JVP Ploče, Eduard Barbir,dipl.ing.