Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča preuzela je novu autocisternu na svečanoj primopredaji vatrogasnih vozila nabavljenih u okviru projekta ”Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” održanoj u utorak 16. veljače 2021. godine u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Vozilo je preuzeto na temelju Sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vatrogasne zajednice i JVP Ploče kao krajnjeg korisnika.

Svečanoj primopredaji prisustvovali su dr. sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova, ravnatelj Uprave za programe i projekte EU Marko Markić u ime ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislava Ćorića , Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Valentin Dujmović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, predstavnici proizvođača vozila te predstavnici vatrogasnih postrojbi kojima su predana vozila.
Projekt ”Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” je realiziran u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova se financira 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njegov je cilj povećanje spremnosti, funkcionalnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Ukupna ugovorena vrijednost nabave je 204.928.435,00 kuna bez PDV-a, odnosno 256.160.543,75 kuna s PDV-om.

Preuzeta autocisterna je tip vatrogasnog vozila za gašenje požara sa spremnikom vode i opremom za tehničke intervencije. Namijenjena je za gašenje požara u urbanim i ruralnim područjima, transport veće količine vode te za obavljanje manjih tehničkih intervencija. Vatrogasna nadogradnja izrađena je na kamionskom podvozju VOLVO FL 280 4×4. Gašenje požara s vozilom je omogućeno vodom, pjenom te uređajima za gašenje prahom i CO2. Kombinirana centrifugalna pumpa ostvaruje protok na srednjem tlaku 3500 l/min pri 10 bar i na visokom tlaku 400 l/min pri 40 bar. Spremnik vode izrađen od stakloplastike volumena je 6400 l, a količina pjenila u kanisterima iznosi 120 l. Vozilo je opremljeno agregatom za struju, motornom pilom, vitlom za brzu navalu s električnim namatanjem, vinčom za izvlačenje 6,57 tona, izolacijskim dišnim aparatima, dimovukom, membranskom pumpom, ljestvama, krovnim reflektorom na daljinsko upravljanje i ostalim raznim alatima i opremom.

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča ima obvezu redovnog održavanja, servisiranja, registracije i osiguranja vozila, a temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika dužna je odazvati se na intervenciju u bilo koji dio Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i vozilom, sukladno potrebama izvanrednih događaja.

”Raspolaganje s ovim modernim vozilom za JVP Ploče predstavlja znatno povećanje operativne sposobnosti i realizaciju planiranog razvoja postrojbe, posebno kada se uzme u obzir da smo do sada upotrebljavali autocisternu staru 35 godina podložnu učestalim kvarovima.

Osim upotrebe u vatrogasne svrhe, autocisternom redovno obavljamo prijevoz vode za domaćinstva koja nemaju mogućnost priključka na vodovodnu mrežu.

U ime djelatnika JVP Ploče, zahvaljujem se svima uključenima u ovaj projekt modernizacije voznog parka i u našoj postrojbi koja je uvijek spremna intervenirati i pomoći ugroženim građanima, ne samo na području Grada Ploča već i bilo kojem dijelu Republike Hrvatske. ” -izjavio je Eduard Barbir, zapovjednik JVP Ploče