Pripadnici JVP Ploče jutros su uz upotrebu teleskopske autoplatforme uklonili dio oštećene fasade na neboderu u ulici Vladimira Nazora broj 51.

Već duže vrijeme dijelovi fasade bi se pod vremenskim utjecajima odvajali od objekta i padali na ulicu te izravno ugrožavali živote građana i pričinjavali štetu na imovini.

Ova akcija je posebna za JVP Ploče jer se po prvi put u gradu upotrebljavala novonabavljena teleskopska platforma, a pripadnici postrojbe su tom prilikom građanima demonstrirali mogućnosti vozila i uvježbanost.